APH Literacka Podróż Hestii

Jak umiejętnie kierować ciekawość młodego czytelnika w stronę aktualnych tematów i klasycznych form pisarskich? Ideą konkursu i nagrody Literacka Podróż Hestii jest zwrócenie uwagi na wartości płynące z tak właśnie rozumianej twórczości. Odpowiadając na współczesne potrzeby edukacyjne, chcemy wskazać tytuły, które mają szansę pozostać na długo w kanonie literatury dziecięco-młodzieżowej.

W konkursie Literacka Podróż Hestii wyróżniamy  autorów, autorki i wydawców klasycznych form literackich: powieści i opowiadań, napisanych w języku polskim i wydanych w Polsce w poprzednim roku. Autor lub autorka najlepszego tytułu otrzymuje 50 tysięcy złotych. W 1. edycji konkursu do Nagrody Literacka Podróż Hestii 2021 nominowaliśmy 5 autorów i autorek. Tytuł najlepszej książki dla młodych czytelników i czytelniczek otrzymała powieść Katarzyny Ryrych pt. „Lato na Rodos”.

Za nami 1. edycja konkursu Literacka Podróż Hestii. Nabór konkursowy zakończył się 15 kwietnia 2021 roku. Nominacje do nagrody Literacka Podróż Hestii ogłoszone zostały 2 lipca 2021 roku. Tytuł zwycięskiej książki poznaliśmy 2 grudnia 2021 roku. konkurs@literackapodrozhestii.pl

O nagrodzie

Organizator

Fundatorem nagrody w konkursie Literacka Podróż Hestii jest ERGO Hestia S.A. Konkurs organizuje Fundacja Artystyczna Podróż Hestii w partnerstwie z Fundacją Wisławy Szymborskiej. ERGO Hestia jest też Partnerem Strategicznym Nagrody im. Wisławy Szymborskiej – jednej z najważniejszych nagród literackich w Polsce.


Regulamin

Szczegółowe informacje o konkursie i nagrodzie Literacka Podróż Hestii, wraz z harmonogramem, zawarte są w REGULAMINIE (do pobrania tutaj).

Kiedy książka spotyka młodego odbiorcę

Kapituła

W świecie pełnym dezinformacji istnieje zakątek, w którym króluje piękno i prawda. To literatura dziecięca. Otaczajmy ją szczególną troską, bo potrafi wpłynąć na całą gamę zainteresowań i ukształtować system wartości współczesnego młodego czytelnika. ERGO Hestia szeroko otwiera ścieżki dla obydwu stron tej aktywnej wymiany. W Literacką Podróż Hestii wyruszają bowiem nie tylko twórcy, ale też ich wymagający odbiorca – dzieci i młodzież. Nie da się odbyć tej podróży osobno lub w czyimś imieniu, tym bardziej, że przecież czytanie książek to najpiękniejsza zabawa jaką sobie ludzkość wymyśliła.

Piotr M. Śliwicki
Przewodniczący kapituły konkursu


Na listach bestsellerów dla starszych dzieci beletrystykę zaczynają ostatnio wypierać książki z gatunku non-fiction. Są często bardzo piękne, ciekawe, w atrakcyjny sposób poszerzające wiedzę o świecie, ale mają jedną wadę: to nie jest literatura piękna w klasycznym sensie. Ideą Literackiej Podróży Hestii jest, po pierwsze, nagrodzenie, a przez to dowartościowanie literatury w jej klasycznych formach: powieści i opowiadań. A po drugie, stworzenie z nagrodzonych książek serii, która niebawem ma szanse ułożyć się w biblioteczkę „współczesnej klasyki”. Tę literacką podróż zaczynamy już w tym roku!

Michał Rusinek


Książka dla dzieci (rozumiana szeroko – jako dzieła, twórcy i opiekunowie książki) potrzebuje impulsu, uznania, zachęty. Hołubiąc literaturę dziecięcą, pomnażamy społeczne kompetencje dzieci: empatię, wrażliwość, umiejętność krytycznego myślenia. W imię tego wspólnego dobra powołaliśmy nagrodę Literacka Podróż Hestii.

Joanna Olech


Napisanie książki dla młodej czytelniczki bądź młodego czytelnika, to nie jest zadanie łatwe: przede wszystkim musi być wciągająca. To znaczy taka, że człowiek nie może się od niej oderwać, żeby sprawdzić w telefonie, co słychać w mediach społecznościowych. Musi w niej być świat, intryga, bohaterki albo bohaterzy, którzy budzą sympatię i których los nie jest nam obojętny. Dobrze, gdyby było trochę magii, trochę zagadki, trochę nieoczywistości i niespodzianki. I żeby można było ją przełożyć na własne doświadczenie, na własną niepewność, na pytanie o to, jak sobie z codziennością poradzić. Taka książka nie ma być poradnikiem. Powinna być wolna od natrętnego dydaktyzmu i pouczania. Dobrze by było, gdyby jej czytanie działało jak rozmowa z najlepszą przyjaciółką, która przytuli, ochrzani, rozśmieszy i zrozumie.

Katarzyna Kasia


Książka dla dziecka to prawdziwe wyzwanie. Wie to każdy, kto próbował oderwać młodego człowieka od innych form atrakcji artystycznych – gier komputerowych, filmów, seriali itp. A jednak trudno zastąpić książkę. Trudno, bo tylko książka może ukształtować ten rodzaj myślenia, dzięki któremu człowiek zdobywa się na samodzielne wnioski, rozumie lepiej relacje przyczynowo- skutkowe, tworzy złożone struktury narracyjne. I naturalnie uczy się dostrzegać elementy niewidzialne, piękno ukryte, prawdy nieoczywiste. Związki między lekturami a sposobem porządkowania ludzkiej świadomości są głębokie i ważne. Dlatego też pragniemy szukać i nagradzać takie książki, które mogą być dla naszych dzieci istotne. Nie oznacza to, że nie mają bawić, cieszyć i dostarczać rozrywki. Zależy nam jednak na tym, aby były to książki, które dają dzieciom coś, co pozwoli im być twórczymi, poszukującymi i ciekawymi świata realnego. Zależy nam na książkach, których nie da się zastąpić w żaden inny sposób. Książkach, które mogą pozostać w pamięci człowieka przez wiele lat, takich książkach, które zakotwiczają się w wyobraźni i stają się niezastępowalne w żaden inny sposób.

Maciej Wojtyszko


Jeśli przyjąć, że każda książka to świat w miniaturze, w objaśnianiu wszelakich zjawisk i reguł mamy szeroko dostępny oręż. Podążając tym tropem, szczególnie w stronę młodego czytelnika, o ileż łaskawsze wydają się edukacyjne strategie i możliwości. W przeciwieństwie bowiem do informacji opartej na szybkiej technologicznej wymianie, uważność książki pozwala wreszcie zająć się wiedzą. Znając doskonale wartość edukacji, która jest kluczem do wszystkich działań Fundacji Artystyczna Podróż Hestii, z nieukrywaną ciekawością wyruszamy już nie tylko w wizualną, ale i literacką wyprawę.

Magdalena Kąkolewska

6 głosów w sprawie literatury

Nominacje 2021

Piotr M. Śliwicki

Przewodniczący kapituły konkursu; twórca marki ubezpieczeniowej ERGO Hestia i prezes Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia SA. Pomysłodawca konkursu Literacka Podróż Hestii oraz Artystyczna Podróż Hestii. Mecenas młodych talentów.

Mecenat artystyczny jest integralną częścią strategii firmy w zakresie odpowiedzialnego rozwoju.


Michał Rusinek

Urodził się w 1972 roku w Krakowie i nadal tam mieszka. Był sekretarzem Wisławy Szymborskiej, teraz prowadzi jej Fundację. Pracuje na Wydziale Polonistyki UJ, gdzie prowadzi zajęcia z teorii literatury, teorii przekładu i creative writing. Bywa tłumaczem z języka angielskiego, zdarza mu się pisywać książki dla dzieci i dorosłych oraz układać wierszyki czy teksty piosenek. Pisuje felietony o książkach (także tych dla dzieci) i języku.


Joanna Olech

Autorka książek dla dzieci i młodzieży, ilustratorka. Absolwentka Wydziału Grafiki warszawskiej ASP. Publikuje teksty krytyczne o literaturze dziecięcej i młodzieżowej. Członkini Sekcji Polskiej International Board on Books for Young People (IBBY). Współautorka podręczników PWN do języka polskiego, ekspertka Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Wykłada na studiach podyplomowych na Wydziale Polonistyki UW.


Katarzyna Kasia

Absolwentka Wydziału Filozofii i Socjologii UW, stypendystka Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Włoskiej i The Kościuszko Foundation, visiting scholar w Princeton University. Autorka książek Rzemiosło formowania. Luigiego Pareysona estetyka formatywności, Wspólnota estetyczna i doświadczenie spektaklu, tłumaczka tekstów włoskich filozofów (Pareyson, Vattimo i in.). Stała współpracowniczka Kultury Liberalnej. Od 2019 roku stała komentatorka programu TVN24 Szkło kontaktowe; od lipca 2020 prowadzi poranne audycje w Radiu Nowy Świat.


Maciej Wojtyszko

Reżyser filmowy teatralny i telewizyjny. Pisarz, dramaturg, profesor Akademii Teatralnej w Warszawie, trzykrotny dziekan Wydziału Reżyserii. W swoim dorobku ma ponad dwadzieścia widowisk Teatru Telewizji, pięć filmów fabularnych, kilkadziesiąt spektakli teatralnych, ponad dwieście odcinków seriali. Jest autorem słuchowisk, dramatów i książek dla dzieci. Książki dla dzieci sam ilustruje. Kawaler Orderu Uśmiechu.


Magdalena Kąkolewska

Prezes Fundacji Artystyczna Podróż Hestii. Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego i Historii Sztuki. Rozwijając profil Fundacji o program art brandingowy, inicjatywy edukacyjne i kulturalne, upowszechnia ideę mecenatu artystycznego w środowiskach biznesowych. Poprzez wizualny konkurs Artystyczna Podróż Hestii wspiera młode talenty, którym trudno zadebiutować w świecie sztuki. Kuratorka wystaw APH; aktywnie angażuje się w promowanie idei edukacji przez sztukę, m.in. poprzez cyklicznie prowadzone wykłady dla biznesu i innych grup odbiorców.

W 1. edycji naszego konkursu 
przyznaliśmy 5 nominacji do Nagrody Literacka Podróż Hestii

Książka dla dzieci i młodzieży

Krzysztof Łapiński, „Dzik Dzikus”

Wydawnictwo Agora
Uzasadnienie wyboru Kapituły konkursu Literacka Podróż Hestii:

Historia młodego dzika z Lasu Kabackiego to opowieść – jak każda porządna bajka – wielopoziomowa. Najmłodsze czytelniczki i czytelnicy dadzą się oczarować historii o dzielnych zwierzętach, broniących lasu przed plotkarskim trollem, siejącym plotki i pomówienia. Starsi zauważą, że ten las bardzo przypomina internet, zaś pojawiające się w nim kłopoty można byłoby spróbować rozwiązać dzięki porozumieniu, mówieniu prawdy i połączeniu sił. Niezależnie od wieku odbiorczyń i odbiorców, „Dzik Dzikus” jest lekturą inspirującą, zabawną, budzącą moc pozytywnych emocji. Krzysztof Łapiński opowiada z zaangażowaniem, stroniąc od naiwnego dydaktyzmu, subtelnie zwracając uwagę nie tylko na jeden z najpoważniejszych problemów współczesnego świata, ale również na możliwe do wprowadzenia strategie jego rozwiązania. Bajkowa historia zostaje w głowie na dłużej, bo ma w sobie duży ładunek jednego z najbardziej deficytowych ostatnio towarów: nadziei.

Książka dla dzieci i młodzieży

Marcin Szczygielski, „Oczy Michaliny”

Instytut Wydawniczy Latarnik im. Zygmunta Kałużyńskiego
Uzasadnienie wyboru Kapituły konkursu Literacka Podróż Hestii:

Michalina widzi inaczej, widzi Rzeczy Specjalne. Dostrzega tak wiele, dostrzega o wiele więcej niż inni. Można by ją podejrzewać o chorobę, zwłaszcza mogą to robić ci którzy uważają się za normalnych. Ktoś kto uważa, że tylko on jest normalny może mieć kłopot ze zrozumieniem Michaliny, Morfeusza i całej siatki powiązań zachodzących między Istnieniem a Wyobrażeniem. Kunsztowna opowieść Marcina Szczygielskiego wciąga, ale też budzi niepokój - co wiemy na stałe, a co możemy osiągnąć siłą naszych myśli? I gdzie jest granica pomiędzy „normalnym” a po prostu ludzkim?

Książka dla dzieci i młodzieży

Katarzyna Wasilkowska, „Świat Mundka”

Wydawnictwo Literatura
Uzasadnienie wyboru Kapituły konkursu Literacka Podróż Hestii:

Trzynastolatki - ni pies ni wydra. Już nie dzieci, a jeszcze nie dorośli. Podatni na zranienia, nie uzbrojeni, ciągle wątpiący we własne talenty i moce. Nadal podporządkowani i zależni od woli rodziców, ale też świadomi, że ich pierwsze samodzielne decyzje zaciążą na reszcie życia. Taki jest Mundek, taka jest Inga i pół tuzina bohaterów tej książki. Każde z nich ma inny „background”. Jedni dostali od życia same asy, inni blotki, ale nic nie jest jeszcze przesądzone. Murowani faworyci nierzadko przegrywają, a outsiderzy okazują się czempionami. Mundek i Inga przepoczwarzają się, na naszych oczach formują się ich nastoletnie charaktery. Wiele zależy od determinacji, odwagi, wsparcia choćby jednej pomocnej osoby. Ta książka jest zapisem trzynastoletnich rozterek, nieśmiałej przyjaźni, być może pączkującej miłości. Dobre, wiarygodne dialogi dodają jej „witaminy”.

Książka dla dzieci i młodzieży

Katarzyna Ryrych, „Lato na Rodos”

Wydawnictwo Nasza Księgarnia
Uzasadnienie wyboru Kapituły konkursu Literacka Podróż Hestii:

Twórczość Katarzyny Ryrych na stałe wpisała się już w kanon polskiej literatury dziecięco-młodzieżowej. W książce „Lato na Rodos” autorka po raz kolejny udowadnia, że literacki kunszt najlepiej idzie w parze z tematem, który nie pozwala na obojętność. Historia tu przedstawiona jest prawdziwą lekcją tolerancji i akceptacji - opowiedziana bez zbędnego mentorstwa, podana czytelnikowi w sposób mądry, uwrażliwia na potrzeby innych i ułatwia „innego” dostrzec.

Książka dla dzieci i młodzieży

Marta Kisiel, „Małe Licho i lato z diabłem”

Wydawnictwo Wilga/GW Foksal
Uzasadnienie wyboru Kapituły konkursu Literacka Podróż Hestii:

"Małe Licho i lato z diabłem" Marty Kisiel to trzecia już część z serii książek, które zostały bardzo dobrze przyjęte przez czytelników oraz krytyków w Polsce. Dostrzegamy w niej przede wszystkim przewrotny, błyskotliwy i zabawny język. Nie jest on w żadnym stopniu infantylny: bawi nie tylko dzieci, ale i może bawić dorosłych, np. dzięki ironii. Marta Kisiel dowodzi nam zatem, że można znaleźć wspólny język do komunikacji międzypokoleniowej.

Aktualności

Katarzyna Ryrych laureatką Nagrody Literacka Podróż Hestii

Finałowy werdykt kapituły 1. edycji konkursu Literacka Podróż Hestii

Więcej →

Spotkania autorskie na Festiwalu Literatury dla Dzieci w Krakowie

Spotkania z autorami książek nominowanych do nagrody Literacka Podróż Hestii na 8. Festiwalu Literatury dla Dzieci w Krakowie.

Więcej →

Kto otrzyma Nagrodę Literacka Podróż Hestii?

2 grudnia br. poznamy decyzję kapituły nagrody Literacka Podróż Hestii.

Więcej →